Radio PPMI Mesir

 1. Ayat Kursi (Al-Baqarah: 255)

  “Allah! Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

  Ayat Kursi adalah salah satu ayat paling penting dalam Al-Quran. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu dan menawarkan ketenangan dan keyakinan dalam iman.

 2. Ayat Tentang Kesabaran (Al-Baqarah: 155-157)

  “Dan sesungguhnya Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (156)  (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya.’ (157)  Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

  Ayat-ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dan bahwa Allah akan memberikan berkah dan rahmat kepada mereka yang sabar.

 3. Ayat Tentang Hikmah (Al-Baqarah: 269)

  “Allah menyuruh kamu supaya kamu mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain kepada yang berhak dan apabila kamu membuat perjanjian, hendaklah kamu menggenapkannya. Itulah yang diperintahkan Allah kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran.”

  Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya mematuhi perjanjian dan memelihara hak orang lain, yang membawa kedamaian dan harmoni.

 4. Ayat Tentang Keikhlasan (Ash-Sharh: 5-6)

  “Dan sesungguhnya akan selalu ada kemudahan setelah kesulitan. (5)  Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

  Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan, akan datang kemudahan, dan kita harus menjalani kehidupan dengan keikhlasan dan tekad yang kuat.

 5. Ayat Tentang Doa (Al-Baqarah: 186)

  “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

  Ayat ini mengajarkan tentang kekuatan doa dan hubungan yang mendalam antara manusia dan Allah.

 6. Ayat Tentang Cinta dan Kasih Sayang (Ar-Rum: 21)

  “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

  Ayat ini menggambarkan kasih sayang dan rasa cinta antara pasangan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah.

 7. Ayat Tentang Cinta kepada Orang Tua (Al-Isra: 23)

  “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.”

  Ayat ini menggarisbawahi pentingnya berbuat baik kepada orang tua dan menyebutkan dengan hormat.

 8. Ayat Tentang Rasa Syukur (Ibrahim: 7)

  “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memberitahukan: ‘Jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu; tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.’”

  Ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, dan dengan bersyukur, kita akan menerima lebih banyak nikmat.

 9. Ayat Tentang Ketenangan Hati (Ar-Rad: 28)

  “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

  Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketenangan jiwa dapat ditemukan dalam mengingat Allah.

 10. Ayat Tentang Toleransi (Al-Hujurat: 11)

  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain, (seolah-olah) mereka lebih baik dari mereka; dan jangan pula perempuan-perempuan merendahkan perempuan-perempuan yang lain, (seolah-olah) mereka lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan (gelaran) adalah (panggilan) yang buruk sesudah beriman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X